Curso Alianzas Feministas por los Derechos Humanos de las Mujeres en África

Estimadas, 

Os invitamos a participar en el Curso Alianzas Feministas por los Derechos Humanos de las Mujeres en África, que tendrá lugar en Marienea, la Casa de las Mujeres de Basauri, los días 22 y 23 de octubre, 5, 6 y 12 de noviembre.  

Este curso tiene como objetivo generar una conciencia crítica en torno a la situación de las mujeres en África subsahariana y a las causas a nivel local y global de la pobreza y desigualdad que sufren, así como en torno a las estrategias que ellas adoptan para defender sus derechos. 

Constituye el preludio a varios intercambios de experiencias, en Senegal y en Euskadi, para la generación de alianzas entre organizaciones de mujeres de Kébémer, Senegal, y de Euskadi. 

Será impartido por formadoras, activistas e investigadoras expertas, como Jeanne Rolande Dacougna Minkette, Roser Manzanera, Mercedes Jabardo y Koro J-A Juanena, mediante la adopción de una metodología crítica, participativa y revalorizadora de saberes. 

Contaremos además con la participación de representantes de organizaciones de mujeres de Senegal. 

Consulta el programa aquí

Inscripciones: https://forms.gle/qGwQLFbV7xF3kUVR7

Disponibilidad de servicios de guardería.  

Más información: derechoshumanossi@sol-inter.org / 944792258

Fechas: 22 y 23 de octubre, 5, 6 y 12 de noviembre (viernes 17:00-20:00, sábados 10:00-13:00)

Lugar: Marienea, Casa de las Mujeres de Basauri, Kareaga Goikoa 54, 48970 Basauri

Organiza: Solidaridad Internacional

Colabora: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y Marienea – Casa de las Mujeres de Basauri. 

________________________________________


Lagun agurgarriak, 

Afrikako Emakumeen Giza Eskubideen Aldeko Aliantza Feministak ikastaroan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu, Marienean, Basauriko Emakumeen Etxean, urriaren 22an, 23an, azaroaren 5ean, 6an eta 12an

Ikastaroaren xedea da kontzientzia kritikoa sortzea Saharaz hegoaldeko Afrikako emakumeen egoeraren gainean, baita jasaten dituzten pobreziaren eta desberdintasunaren toki- eta mundu-mailako arrazoien gainean ere.

Ikastaro hau Kébémerreko, Senegalgo eta Euskadiko emakumeen erakundeen artean aliantzak sortzeko Senegalen eta Euskadin egingo diren hainbat esperientzia-trukeren atarikoa da.

Prestatzaile, aktibista eta ikertzaile adituek emango dute, Jeanne Rolande Dacougna Minkettek, Roser Manzanerak, Mercedes Jabardok eta Koro J-A Juanenak, besteak beste, metodologia kritikoa, parte-hartzailea eta jakintzak birbalioestekoa erabiliz. 

Gainera, Senegalgo emakumeen erakundeetako ordezkariek ere parte hartuko dute. 

Ikus egitaraua hemen.  

Izena emateko: https://forms.gle/qGwQLFbV7xF3kUVR7

Haurtzaindegi-zerbitzuen erabilgarritasuna.

Informazio gehiago: derechoshumanossi@sol-inter.org / 944792258

Datak: urriak 22 eta 23, azaroak 5, 6 eta 12 (ostirala 17: 00-20: 00, larunbata 10: 00-13: 00)

Lekua: Marienea, Basauriko Emakumeen Etxea, Kareaga Goikoa 54, 48970 Basauri

Antolatzailea: Nazioarteko Elkartasuna

Laguntzaileak: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia eta Marienea – Basauriko Emakumeen Etxea.