Blog: senegal

Solidaridad Internacional | 15/12/2020

El agua, un Derecho Humano

A pesar de la importancia del agua en la vida humana, el agua no fue reconocido como derecho humano hasta el año 2010 y aun habiendo sido declarado como tal, millones de personas carecen de acceso a la misma; un problema que agrava la actual crisis del COVID-19./ Urak giza bizitzan duen garrantzia gorabehera, ez zen giza eskubidetzat hartu 2010. urtera arte, eta hala izendatu arren, milioika pertsonak ez dute eskubide hori eskuratzeko aukerarik; arazo horrek areagotu egiten du COVID-19aren egungo krisia.